De groenten waar je echt geen zout aan hoeft toe te voegen.

De zilte groenten lamsoor en zeekraal zijn op en top natuurproducten; de grond, temperatuur en regenval bepalen de kwaliteit en hoeveelheid. Hoe natter de zomer, des te beter de kwaliteit is; 2012 was dus een goed jaar voor deze gewassen.

Natuurproduct of niet, de percelen met zeekraal en lamsoor hebben wel onderhoud nodig. Zeekraal, bijvoorbeeld, is een eenjarige pionier soort, als zeekraal eenmaal goed gedijt, nemen planten als schorrekruid, schijnspurrie en grassen het terrein over en verdwijnt de zeekraal. Bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze bij deze natuurproducten. Sterker nog, je kunt niet eens spuiten, want daarvoor moet je een aanvraag bij het ministerie indienen en dat kent deze groenten (nog) niet.

Het Zeeuwse seizoen van lamsoor begint half maart en duurt tot in augustus, dat van zeekraal vangt twee maanden later aan. In de overige maanden kan de handel zilte groenten uit Frankrijk, Mexico en Israël inkopen. Die zijn dan echter geen streekproducten meer te noemen en veel Zeeuwse koks houden het dan voor gezien. Behalve aan winkels verkopen wij vooral veel aan lokale restaurants. De consument is nog afwachtend. Aan onze huisverkoop merken we of zilte groenten in de media zijn genoemd, dan neemt de verkoop toe. Toch zie je een verschil: de Zeeuwen die zeekraal van huis uit kennen, kopen gemakkelijk een kilo terwijl buitenstaanders voorzichtig beginnen met een onsje of iets meer.

Als akkerbouwer voor tarwe, gerst, blauwmaanzaad, consumptie aardappelen, uien en pootgoed, beschikt Aart-Jan over een modern machinepark. Maar daar hebben we voor de zilte groenten helemaal niets aan. Deze oogst doet Aart-Jan op zijn knieën en met de handzeis. Er staat wel een oogstmachine voor zeekraal in de schuur, maar die pakt te veel stokken en onkruid. Dat moet daarna allemaal weer met de hand worden uitgezocht, dat is nog veel tijdrovender.

Stokken zijn de houtige vezels die ontstaan als het oogstseizoen vordert. Afhankelijk van het weer (warmte geeft stress en bevordert de vorming van stokken) moet Aart-Jan vanaf half juli hoger snijden om nog de knapperige steeltjes te krijgen. En in augustus is hij net zoveel tijd kwijt voor een fractie van de oogst. Toch zien we toekomst in de zilte groenten en hebben we een aanvraag ingediend voor deelname aan Kustlaboratorium, de proeftuin voor binnendijkse aquacultuur bij Burghsluis. Daar wil hij op termijn ook andere zilte groenten gaan telen zoals bijv. zeekool en strandbiet. De zilte groenten zijn een goede aanvulling op ons akkerbouwbedrijf en we verwachten dat er steeds meer belangstelling voor komt.

Waren het vroeger vooral de armen die zeekraal en lamsoor op de schorren en langs de dijken sneden, tegenwoordig zijn de zilte groenten een specialiteit die een goede kiloprijs opbrengen. Wie wild wil oogsten, zal echter bij de gemeente een vergunning moeten aanvragen. Jaarlijks verleent de gemeente door loting 284 vergunningen; het aantal aanvragers ligt rond de 400.